top of page

Vad är coaching?

Beslutsfattande strategier & personlig vinst

Vill du nå ditt personliga mål

Vill du leda proffesionellt och effektivt?

Då kan coaching vara ett bra sätt att nå dit du vill.

Coaching bidrar till personlig utveckling och ökad medvetenhet.

Till skillnad från mentorskap och rådgivning, så är det inte coachen som kommer med förslag eller en lösning. 


Coachen ledsagar genom att ställa kraftfulla, öppna frågor, lyssna och åter ställa frågor. Detta får dig att tänka till och lösa problem och förändringar själv i den positiva riktning du önskar.


Vi arbetar med SMARTa mål = Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda


Genom mina frågor och din egen reflektion på dessa, uppmärksammar du din kapacitet och potential, men blir också medveten om saker som kan hindra din utveckling. 

Varaktig förändring sker inte från en dag till en annan, varför tiden och processen är viktiga ingredienser.

Coachingen bedrivs i linje med ICFs  (International Coach Federation) etiska rekommendationer.

_edited.jpg
bottom of page