top of page

Coching för ledare och företag

Produktivt ledarskap ger produktiva resultat

Jag erbjuder företags- och ledarskapscoaching för såväl enskilda medarbetare som chefer, ledare och team. 

Processen skräddarsys efter dina eller verksamhetens utmaningar, visioner och mål. Ni stöttas i att klargöra ert nuläge, önskade mål samt hur ni leder er själva från tanke till handling. Detta för att man genom forskning vet, att en lösning blir mer konkret när man hittar svaret själv.


Ökad motivation, bättre ledarskap, tydligare kommunikation, förhöjd arbetsglädje och stärkt företagskultur, är bara några positiva effekter din verksamhet når genom företagscoaching. Detta i sin tur leder gärna till en sund organisation med en stark ekonomisk tillväxt.


Varje samtal pågår 1 timme om man inte kommer överens om annat. Man brukar räkna med ett paket á 6 coach-tillfällen, men man kan självklart även boka enstaka tillfällen om man så önskar.

Coachingen bedrivs i linje med ICFs  (International Coach Federation) etiska rekommendationer.

Change_edited.png
bottom of page